Musím za Vaše služby platit nebo jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou

Psychoterapie stejně jako lékařské úkony jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pouze on-line psychoterapie je za přímou úhradu.