Denní psychoterapeutický stacionář

Denní psychoterapeutický stacionář představuje intezivní formu ambulantní psychoterapeutické péče. Klienti stacionáře přichází každý všední den do prostor stacionáře a společně absolvují připravený psychoterapeutický program.

Stěžejní náplní programu je skupinová psychoterapie, která představuje systematickou skupinovou psychoterapii o maximálním počtu 9 účastníků.
Doplňkové programy představují program arteterapeutický, vedený nácvik relaxačních technik,na tělo orientovaná cvičení.
Od stacionáře lze očekávat rozšíření náhledu na problematiku, která je indikací vstupu do stacionáře. Dále možnost porozumět svým symptomům a jejich proměnám ve vztahu k okolí. Osvojení relaxačních technik a seznámení s řadou podpůrných terapuetických technik. Program oslovuje vaši psychiku též neverbálními metodami.

Účast ve stacionáři trvá 8 týdnů, program je od 9:00-15:00, do programu stacionáře se klienti mohou hlásit průběžně a následně absolvují program spolu v uzavřené skupině. Po dobu trvání stacionáře lze čerpat pracovní neschopnost, kterou zajišťuje naše pracoviště. Pro smysluplnou účast ve stacionáři je nutné počítat s účastí v programu stacionáře v plném rozsahu.
Stacionáře je určen pro dospělé klienty s psychickou problematikou vyvolanou dlouhodobým stresem, úzkostnou a depresivní poruchou v léhkém stádiu a klienty se somatoformní poruchou.

Nabízíme též intenzivní ambulantní léčebný program pro pacienty s psychosomatickým onemocněním, tzn. onemocněním, na kterém se významnou měrou podílí psychogenní/psychosociální faktory a pro pacienty s lékařsky nevysvětlitelnými příznaky (MUS). Samozřejmostí je bezbariérový přístup.

Program není vhodný pro klienty s onemocněním psychotického okruhu či poruchou osobnosti, s akutním problémem závislosti na psychoaktivních látkách nebo s mentálním postižením.

Účast ve stacionáři obnáší každodenní docházení a účast v celém programu stacionáře. Před stacionářem je nutné absolvovat indikační pohovor
Po stacionáři je nutné absolvovat výstupní pohovor.

V průběhu stacionáře je možné absolvovat průběžné individuální kontroly dle domluvy s lékařem.

Účast ve stacionáři je plně hrazena ze zdravoního pojišění.

V případě zájmu prosím vyplňte kontaktní formulář.

Provozujeme také docházkové skupiny, o kterých se více dozvíte ZDE.

Budeme se těšit na Vaši účast.