Docházková skupina

Skupinová psychoterapie v rámci docházkové skupiny je psychoterapeutický postup, který k

léčebným účelům používá skupinovou dynamiku (interakce a vztahy mezi členy skupiny) s

možností porozumět svým symptomům a jejich proměnám ve vztahu k okolí. Psychoterapeutická

skupina probíhá ambulantně a je vedena jedním terapeutem dle principů dynamické a

psychoanalytické psychoterapie.

Docházková skupina je určena pro dospělé klienty s úzkostnými, depresivními a neurotickými

potížemi. Maximální počet členů ve skupině je devět. Do skupiny jsou noví členové přijímáni

průběžně, po dobu jednoho roku s možností prodloužení.

Skupinová sezení se konají jednou týdně v úterý v čase od 18:00-19:30 na klinice Tulsia, Na

Bělidle 31, Praha 5.

Podmínkou vstupu do skupiny je indikační rozhovor s vedoucím terapeutem a uzavření

terapeutického kontraktu. Účast v terapeutické skupině je hrazena ze zdravotního pojištění.

Docházková skupina není vhodná pro klienty s onemocněním psychotického okruhu, poruchou

osobnosti, akutním problémem závislosti na psychoaktivních látkách nebo klienty s mentálním

postižením. Kontraindikací ke vstupu do docházkové skupiny je abusus alkoholu, drog či

nepředepsaných medikamentů.

V případě zájmu mě kontaktuje na tel. čísle: 601 306 622

Mgr. Adéla Hrubcová - psycholožka, terapeutka

 

Skupinová psychoterapie zaměřená na pozornost k prožitku těla

Otevíráme pro vás sérii 10 psychoterapeutických setkání, její začátek je plánován od ledna 2023. Během psychoterapeutickýc setkání se naučíte pozorovat své tělo, zastavit myšlenky a soustředit se na pohyb sladěný s dechem. Budete mít možnost sledovat, jaké to je vytvářet uklidnění nebo aktivaci, uvolnění nebo zvýšení napětí. Zaměříte se na možnosti, které vám nabízí práce s dechem a jemným pohybem. Vyzkoušíte si, pozorovat malé pohyby i ty, které jdou až k bezpečným limitům, určovaných tělem, budete moci prozkoumat rychlost i pomalé plynutí dechu a pohybu. Budete se věnovat tomu, jak lépe vnímat napětí ve svém těle, jak jej měnit a jak si tuto změnu lépe uvědomit a popsat.

Cílem skupinové psychoterapie bude vytvořit prostor pro práci s uvědoměním vlastního těla, jeho prožitků i myšlenek, pracovat s možností setrvání a změny v aktuálně vnímaném. K tomu budeme ve skupině využívat  prvky jógy, mindfulness a jiných cvičení z na tělo orientovaných psychoterapeutických přístupů. Velký důraz bude kladen na reflexi tělových prožitků a jejich plynutí, na vědomý a kvalitní pohyb. V rámci skupinové dynamiky vznikne prostor, který nám dovolí hledat a vytvářet harmonii, jak ve vztahu k sobě tak i ve vztahu k situaci, kterou žijeme a jsme schopni sdílet.

Cílem série je získat detailnější přístup, ke svým pocitům a prožitku těla. Naučit se je přijímat a také s nimi pracovat.

Každé setkání bude trvat 90 minut ve skupině do 10 osob . V jeho průběhu se naučíte soustředit na to, co v daném okamžiku cítíte, práci s dechem a pohybem. Je potřeba mít  s sebou volné oblečení, není potřeba mít sportovní obuv protože cvičení probíhá naboso, nebo případně v ponožkách. Není nutné mít předchozí zkušenost s jógou ani jiným cvičením, není to ale ani překážkou.

Skupina je určena zejména lidem, kteří trpí psychosomatickými obtížemi a těm, kteří mají problémy se uvolnit z trvalého prožitku napětí. Pokud máte pochybnosti o tom, zda by pro Vás mohlo být cvičení vhodné, obraťte se, prosím, na nás. Rádi s Vámi věc probereme.