Psychosomatika

Psychomatika se nezříká se možností vědecké léčby, pouze ji doplňuje o nové formy komunikace a jiný komplexní rozměr v pohledu na nemoc.

Stacionář

 

Online psychoterapie

Jako doplňkovou službu nebo v případě zahraničních cest umožňujeme po předchozí domluvě i on line psychoterapie vedenou přes internet.

Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie je podstatná část psychosomatické péče. Na základě psychosomatického vyšetření vedeného lékařem si pacient uvědomí kontext svého stonání a jeho života. Pochopí význam a smysl psychosomatických obtíží a je nasměrován a motivován k systematické psychoterapii, kde si objeví, zpracuje, odžije a integruje své problémy.

Párová terapie

Jste ve vztahových problémech? Rozpadá se Vám vztah? Řešíte nevěru? Můžete nás kontaktovat se žádostí o párovou psychoterapii.

Rodinná terapie

Základní model psychosomatického pojetí v medicíne je bio-psycho-sociální. Nejmenší sociální jednotkou je rodina a pomocí rodinné terapie může ovlivnit celou řadu potíží jak psychického, tak i psychosomatického rázu. Naši rodinní terapeuti jsou připravení Vám pomoci v řešení těchto problémů.

Psychosomatika u dětí

Děti jsou velmi zatíženy psychosomatickými potížemi. Pokud jste ochotni řešit jejich potíže v kontextu celé rodiny pomocí rodinné terapie, pak je šance na úzdravu velmi vysoká. V našem pracovišti jsou rodinní terapeuti, kteří jsou kompetentní Vám pomoci.

Neurologická péče

Poskytujeme možnost odborných konzultací v oblasti poruch vědomí, neuropsychiatrie a oblasti EEG, v oblasti cévní neurologie a sonografie a poradnu pro diabetické i jiné polyneuropatie.

 

Psychiatrie

V rámci týmové spolupráce jsme schopni v případně zájmu klienta nabídnout komplexní přístup, který se zaměřuje na pojetí onemocnění z psychiatrického, psychoterapeutického, neurologického a psychosomatického hlediska.