Co je to

psychosomatika?

Psychosomatika je do jisté míry módní slovo a často se za ním schovávají naprosto odlišná pojetí, oscilující od esoteriky až po pouhý zájem o život klienta.

Jaké pojetí tedy můžete čekat ode mne? Jsem v první řadě lékař a dbám na to, aby byl každý klient nejprve řádně vyšetřen a nebylo nic podceněno.

Pokud není prostor pro klasickou medicínu, tak realizuji psychosomatickou péči v moderním lékařském pojetí.

Koncept se opírá o základy německé školy psychosomatické medicíny.

Obsahuje jak lékařské psychosomatické vyšetření, tak psychologem vedená psychoterapeutická sezení, stejně tak i kontinuální spolupráci se somatickým lékařem.

 


Jste vítáni v našem centru.
MUDr. Pavel Čech

Služby

Pomáháme k lepšímu životu

Protože věříme v týmovou spolupráci a péči, soustřeďujeme pod jednu střechu tým odborníků, který je kompetentní a erudovaný.

Klientům tak pomáháme ovlivnit své zdraví a život. Osobnostní růst je pak často zřetelným dalším projevem tohoto snažení.

Neurologie

Poskytujeme možnost odborných konzultací v oblasti poruch vědomí, neuropsychiatrie a oblasti EEG, v oblasti cévní neurologie a sonografie a poradnu pro diabetické i jiné polyneuropatie.

 

Psychosomatika

Psychomatika je ve skutečnosti návrat ke kořenům evropské medicíny. Psychomatika se nezříká se možností vědecké léčby, pouze ji doplňuje o nové formy komunikace a jiný komplexní rozměr v pohledu na nemoc. Původní náplní medicíny, která vždy působila i na emoční složku lidského individua, postihovala i jeho touhu po krásnu, lásce, blízkosti a smyslu života, se postupně pod taktovkou vědy začala vytrácet.

Psychoterapie

Individuální psychoterapie je podstatná část psychosomatické péče. Na základě psychosomatického vyšetření vedeného lékařem si pacient uvědomí kontext svého stonání a jeho života.

Seznamte se

Náš team profesionálů

MUDr. Pavel Čech

psychosomatický lékař, ředitel společnosti

MUDr. Pavel Čech

psychosomatický lékař, ředitel společnosti

 • Neurologie s atestací I a II stupně, lékařská praxe 25 let
 • Specializace EMG , traskraniální sonografii
 • Absolvent dlouhodobého akreditovaného psychoterapeutického výcviku Gestalt a Rodinné terapie
 • Frekventant Katatymně imaginativní psychoterapie (KIP)
 • Kurzy základní psychosomatická péče IPVZ
 • Účasti na skupinách Balint
 • Člen Společnosti psychosomatické medicíny České lékařské společnosti J.E.P.

Mgr. Jana Kotalová

vedoucí psycholog

Mgr. Jana Kotalová

vedoucí psycholog

klinický psycholog, psychoterapeut

Odborné zaměření:

Psychoterapie psychosomatických, neurotických a stresových poruch dospělých, psychodiagnostika dospělých. Vycházím z integrativního přístupu dle osobnosti a obtíží pacienta, specializuji se na krátkodobou až střednědobou psychoterapii (v řádu měsíců).

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta MU Brno – jednooborová psychologie
 • Atestace z klinické psychologie
 • Funkční specializace v systematické psychoterapii
 • Pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v integrativní skupinové psychoterapii Skálův institut
 • Pražská psychoterapeutická fakulta

Praxe:

 • PL Kosmonosy – odd. léčby závislostí
 • Klinika ESET – ambulantní léčba závislostí, psychoterapie neuróz
 • Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov – oddělení psychóz

MUDr. Jan Volek

psychiatrie a psychoterapie

MUDr. Jan Volek

psychiatrie a psychoterapie

Odborné zaměření:


Psychiatrie a terapie dospělých. 
Zaměřuji se na stresové, neurotické a psychosomatické poruchy. 
Můj přístup je zakotven v Gestalt modalitě.
Formu terapie přizpůsobuji potřebám klienta. 
V rámci mého přístupu upřednostňuji celostní pojetí. 
V terapii využívám fenomenologický přístup a dialog. 
Klienty podporuji, aby se do terapie aktivně zapojili.
Pomáhám klientům jejich životní situaci porozumět,
uvědomit si proces, kterým prochází a jímž je mohu provázet.

Vzdělání, praxe a zaměření:

Medicínské

 • Všeobecné lékařství 2.lékařská fakulta UK Praha
 • Počáteční praxe zaměřena na vnitřní lékařství
 • Dlouhodobě se zájímam o holistické pojetí

Pschiatrické

 • Atestace z psychiatrie
 • Praxe z lůžkové i příjmové ambulantní části PN Bohnice
 • Zkušenosti v oblasti péče o pacienty na terapeutickém oddělení
 • Péče o klienty ve stacionáři a v poskytování krizové intervence na CKI

Terapeutické

 • Absolvent sebezkušenostní i metodologické části psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalitě
 • Praxe z Centra krizové intervence a psychoterapeuticky zaměřených oddělení PNB
 • Praxe soukromého poradenství v oblasti duševního rozvoje a individuální terapie

MUDr. Helena Vorlíková

 Neurolog

V rámci neurologické praxe se věnuji především pacientům s chronickou bolestí, zejména hlavy a pohybového aparátu.  Kromě toho nabízím i psychosomatický přístup a rodinnou terapii.

 

Vzdělání

Absolventka 2. lékařské fakulty UK v Praze

Atestace v oboru neurologie 2014

Atestace v oboru algeziologie 2020

Odborná způsobilost v myoskeletální medicíně

Absolventka kurzů evokovaných potenciálů, elektroencefalografie, akupunktury

Absolventka čtyřletého výcviku Rodinná terapie psychosomatických poruch 2017

Kurz Focusing I

 

Pracovní zkušenost

Neurologické oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích 2007–2011

Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze 2011–2018

Ambulance chronické bolesti Neurochirurgické kliniky ÚVN v Praze od 2018

Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.

neurolog

MUDr. Jana Davidová

Neurolog a EMG specialista

MUDr. Jana Davidová

Neurolog a EMG specialista

 • 1.lékařská fakulta University Karlovy v Praze
 • 1990 atestace v neurologii
 • 1991 kurs v elektromyografii
 • 1995 licence ČLK pro výkon samostatné praxe v neurologii
 • 2008 získání funkční odbornosti v elektromyografii
 • 2009 uznání specializované způsobilosti v neurologii
 • 27 let praxe na neurologických odděleních v nemocnicích a v ambulantních zařízeních.

MUDr. Ivan Tolde

neurolog

MUDr. Eva Smolová

dětský neurolog a epileptolog se zájmem o lékařskou psychosomatiku

MUDr. Eva Smolová

dětský neurolog a epileptolog se zájmem o lékařskou psychosomatiku

Odborné zaměření:

Objevila jsem pro sebe psychosomatiku a nebo psychosomatika objevila mě?
A od té doby jsme si určeny. Vždyť tělo a psyché a psyché a tělo k sobě neodmyslitelně patří. Jak to i ve své praxi pozoruji.
 

Vzdělání a praxe:

Absolvent 2.LF UK v Praze
Atestace z pediatrie I.st. a k tomu Osvědčení k výkonu
Atestace z dětské neurologie 2004 a k tomu Licence
20letá praxe v Ambulanci DN Krajské nemocnice v Benešově u Prahy
Funkční odbornost v EEG
Osvědčení o statutu epileptologa 2009
Diplom celoživotního vzdělávání
Absolvent Kurzu základní psychosomatické péče 2/19-5/21
Od 10/20 Kurz uzavřené sebezkušenostní skupiny při IPVZ (do 6/22)
Od 9/20 účastník Bálintovské skupiny
Člen odborných společností ČLS JEP: pediatrické, dětské neurologie, psychosomatické medicíny, české ligy proti epilepsii

MUDr. Michaela Štěpánová

Vnitřní medicína  a psychosomatika

MUDr. Michaela Štěpánová

Vnitřní medicína  a psychosomatika

Dosažené vzdělání a praxe:

 

1987-1993 VŠ – UK 3. lékařská fakulta: Všeobecné a preventivní lékařství

-specializovaná způsobilost a licence lékaře v oboru interního lékařství

-kurs akupunktury běh A+B se závěrečnou zkouškou

-praktické postupy v léčbě bolesti, organizace pracoviště

-psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii a psychosomatice

-nástavbová atestace a udělení zvláštní specializované způsobilosti, primářská licence v oboru psychosomatiky

- zaměstnání v Nemocnici s poliklinikou Praha 9, následně 7 let práce v Psychiatrické léčebně PL Lnáře jako interní konsilář + psychiatrické služby, výjezdový lékař RZS Strakonice, dále práce interního lékaře na rehabilitační klinice a poslední léta již pouze ambulantní sféra v Praze v oblasti vnitřní medicíny, psychosomatiky, vedoucí lékař  

Členství

-v ČLS J.E. Purkyně- spol. internistické, akupunkturistické a psychosomatické medicíny

Pro svou profesní dráhu jsem zvolila internu, protože mi přišla ze všech oborů nejkomplexnější a zajímalo mne, jak funguje celek a jak ho případně opravit. K tomu ale nakonec muselo přijít studium psychologické resp. psychoterapeutické. Počítač potřebuje hardware a software, aby fungoval. V lidském těle dokáže vědomý a spirituální software zcela jistě mnohem více dějů ovlivnit a zvrátit, oproti tomu v našich PC.

Jsme vlastně takový jeden velký zázrak, tomu věřím a proto dělám tuto práci. 

 

MUDr. Lucie Mlynaričová

Psychiatrie, psychoterapie

MUDr. Lucie Mlynaričová

Psychiatrie, psychoterapie

Odborné zaměření:
Psychiatrie a psychoterapie dospělých a adolescentů od 17ti let. V rámci práce s nezletilými kladu důraz na spolupráci s rodinou.
V rámci psychiatrie se věnuji celému spektru diagnóz kromě závislostí na návykových látkách.
Psychoterapeutický směr, ve kterém se vzdělávám, je psychodynamická psychoterapie, jak skupinová, tak individuální. Upřednostňuji individuální přístup ke klientům.
Klíčový a tím pádem léčebný je pro mě v psychoterapii i psychiatrii terapeutický vztah.


Vzdělání:
- magisterské studium, MUDr., 3.lékařská fakulta UK
- specializační zkouška z oboru psychiatrie, IPVZ
- Diplom celoživotního vzdělávání
- výcvik v psychodynamické komunitně skupinové psychoterapii, Pražská vysoká škola psychosociálních studií - stále probíhá, aktuálně procházím supervizní částí
- jsem zapsána do nádstavbového atestačního oboru "Lékařská psychoterapie"

Praxe:
- lékař sekundář, Psychiatrická nemocnice Bohnice
- žurnální psychiatr, Centrum krizové intervence, Psychiatrická nemocnice Bohnice
- žurnální psychiatr, Nemocnice Sadská
- psychiatr a psychoterapeut terapeutického centra se zaměřením na krizovou péči o adolescenty a mladé dospělé, zde jsem se věnovala také rodičům v rámci vedení rodičovské skupiny a psychodynamické skupiny mladých dospělých

MUDr. Zuzana Klapetková

Psychiatrie dospělých

MUDr. Zuzana Klapetková

Psychiatrie dospělých

Poskytuji ambulantní psychiatrické služby, soukromě pracuji také jako psychoterapeutka. Ve své práci preferuji pohled na celý příběh přicházejícího, včetně souvislostí s jeho aktuální životní situací a důležitými momenty minulosti. Potkávat se s lidmi v rámci psychoterapeutického vztahu mně osobně dává hluboký smysl. Současně jsem toho názoru, že také farmakoterapie má v péči o duševní zdraví své opodstatněné místo. Užívání léků je v některých případech stejně vhodné jako sádra na zlomenou nohu. Věřím, že volba optimálního léčebného postupu je výsledkem spolupráce lékaře a pacienta.

Vzdělání

2010-2016      3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

2016-2022      specializační příprava v oboru psychiatrie

2022                specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře (atestace) v oboru psychiatrie

2019                kurz koučinku v Koučink Centru

2019-dosud    psychoterapeutický výcvik v gestalt modalitě v Institutu Dialog

 

Pracovní zkušenosti

2016-2022      sekundární lékařka-psychiatrička V Psychiatrické nemocnici Bohnice

2021-2022      vedoucí lékařka Centra krizové intervence Psychiatrické nemocnice Bohnice

2020                konzultantka v Psychologické poradně Právnické fakulty Univerzity Karlovy

2022-dosud    soukromá terapeutická praxe

PhDr. Mariana Štefančíková,Ph.D. et Ph.D

klinický psycholog, arteterapeut

PhDr. Mariana Štefančíková,Ph.D. et Ph.D

klinický psycholog, arteterapeut

Mgr. & Mgr. Jaromír Škoda

Psychoterapie a psychodiagnostika

Mgr. & Mgr. Jaromír Škoda

Psychoterapie a psychodiagnostika

Vzdělání

 • Filozofická fakulta UP – jednooborová psychologie
 • Filozofická fakulta UP – jednooborová filozofie (dvouoborová filozofie a historie)
 • Lékařka fakulta UP – Ústav veřejného zdravotnictví, sociální lékařství (doktorandské studium)
 • Lékařská fakulta UK – Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny (lektor psychosomatiky, lékařské psychologie a bioetiky)

Praxe

 • PN Horní Beřkovice – lůžková a příjmová část.
 • DPS Ondřejov – oddělení psychóz, stacionární léčba psychóz

Terapeutické

 • Kandidát České psychoanalytické společnosti
 • Krizová intervence
 • Hypnoterapie I.

Mgr. Hana Tichá

psychoterapie a psychodiagnostika

Mgr. Hana Tichá

psychoterapie a psychodiagnostika

Odborné zaměření:

Psychoterapie a psychodiagnostika dospělých a dospívajících. Při své práci vycházím z přístupu Gestalt psychoterapie což je prožitkový a psychosomatický směr v psychoterapii. Specializuji se na krátkodobou až střednědobou psychoterapii.

 

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě – jednooborová psychologie
 • Specializace z klinické psychologie na Slovensku
 • Frekventant psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii IVGT Praha

Praxe:

 • Psychologická ambulance Salvus s.r.o., Bratislava
 • PL Kosmonosy – oddělení léčby závislostí
 • Medinplant s.r.o., Praha

Mgr. Martina Roďanová

psychoterapie dospělých

Mgr. Martina Roďanová

psychoterapie dospělých

Odborné zaměření:

Věnuji se zejména psychoterapii dospělých či dospívajících klientů, které přivádí psychosomatické a neurotické obtíže či dlouhodobá stresová zátěž. Specializuji se na střednědobou psychoterapii v řádu měsíců. Ve své práci vycházím z principu Gestalt terapie, která se snaží podporovat větší uvědomění sebe sama a propojovat racionální, emoční i tělesné aspekty jedince.

Vzdělání:

 • Masarykova univerzita v Brně – jednooborová psychologie
 • Pětiletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (IVGT)
 • Specializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie

Praxe:

 • Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk – kognitivní rehabilitace, podpůrná terapie
 • PN Kosmonosy – individuální i skupinová psychoterapie na psychoterapeutickém oddělení, diagnostika osobnosti a kognitivních funkcí

Mgr. Veronika Kubaštová

psychoterapie a psychodiagnostika

Mgr. Veronika Kubaštová

psychoterapie a psychodiagnostika

Odborné zaměření:

Psychoterapie a psychodiagnostika dětí a dospívajících. Při své práci vycházím z přístupu zaměřeného na řešení (Solution Focus Therapy), patřícího do velké rodiny tzv. systemických - postmoderních přístupů. Rovněž se opírám o poznatky z existenciální analýzy a logoterapie. Specializuji se na krátkodobou až střednědlouhou terapii.

Vzdělání:

 • Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – jednooborová psychologie
 • Zařazení v předatestační přípravě oboru klinická psychologie
 • Frekventantka psychoterapeutického výcviku Solution Focus – komplexní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení

Praxe:

 • Ambulance klinické psychologie, Praha

Mgr. Adéla Hrubcová

Psycholožka, psychoterapeutka

 

Mgr. Adéla Hrubcová

Psycholožka, psychoterapeutka

 

Odborné zaměření:

            Psychoterapie psychosomatických, neurotických a stresových poruch dospělých. Při své práci vycházím z principu psychodynamické psychoterapie.

 

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - jednooborová psychologie

 

 • Pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii (IAPSA)

 

 • Systemický jednoletý výcvik v arteterapii

 

 

 

Praxe:

 • Drop-in - léčba závislostí

 

 • Klinika ESET - stacionární léčba psychóz, skupinová psychoterapie hraničních poruch osobnosti

Mgr. Kateřina Kuldová

Psycholožka, psychoterapeutka

Mgr. Kateřina Kuldová

Psycholožka, psychoterapeutka

Profil:

Věnuji se psychoterapii dospívajících a dospělých, které přivádí především psychosomatické, úzkostné a depresivní obtíže, dlouhodobá stresová zátěž, náročná životní situace, či osobnostní a vztahová problematika. Vycházím z psychodynamického přístupu a orientuji se na střednědobou psychoterapii (v řádu měsíců).

Přistupuji s velkou pokorou a respektem k cestě, na kterou se s klienty vydávám a ke každému, kdo se rozhodl pracovat sám na sobě a na kvalitě svého života.

 

Vzdělání a certifikáty:

Pražská vysoká škola psychosociálních studií - jednooborová psychologie (Mgr.)

Frekventantka akreditovaného Psychodynamického psychoterapeutického výcviku

Kurz Psycholog ve zdravotnictví, FF Univerzita Karlova

Kurz Krizová intervence

Mgr. & Mgr. Adam Táborský

Psychoterapie

Mgr. et Mgr. Adam Táborský vystudoval psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Přístupu zaměřeném na člověka (PCA). V Psychiatrické nemocnici Bohnice pracoval na stacionáři pro poruchy osobnosti. Při PN Bohnice slouží na Centru krizové intervence. Založil projekt Terapie mezi stromy.

 

Mgr. Zuzana Donáthová

Psycholožka

Zaměřuji se na terapii psychosomatických, neurologických a stresových obtíží u dospělých. Při práci hledám možnosti, jak propojit prožitek tělesného a duševního, porozumět mu a najít cestu, kdy se vzájemně obohacují a podporují.

Doprovázím klienty tak, aby se jim dařilo zůstat v kontaktu se sebou samými, když zažívají obtíže.

Nejčastěji se věnuji střednědobé psychoterapii dospělých.

 

vzdělání: 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - jednooborová psychologie

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy - fyzioterapie

Remedium - výcvik krizové intervence

Yoga 4 yogi - instruktor jógy

Česká společnost pro analytickou psychologii - frekventatka psychoterapeutického výcviku

 

praxe: 

Ústřední vojenská nemocnice Praha

Centrum komplexní péče s.r.o. Roseta, SámovaPhDr. Jan Sácký

Psycholog

Jsem absolventem jednooborové Psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a frekventantem výcviku v Psychoanalytické psychoterapii při IAPSA v Opočně. Zaměřuji se střednědobou až dlouhodobou terapeutickou práci s dospělými a dospívajícími. Mohu Vám pomoci s úzkostnými potížemi, panickými stavy, vztahovými problémy nebo s psychosomatickým trápením. Věřím, že nejlepším lékem pro člověka je sebepoznání a vnitřní svoboda realizovat svá vlastní přání. Nejbližší jsou mi principy psychoanalýzy a hlubinné psychologie.

PhDr. Jiří Houdek

klinický psycholog, psychoterapeut

PhDr. Jiří Houdek

klinický psycholog, psychoterapeut

Jana Hovorková

vedoucí sestra, recepce psychosomatika

Jana Hovorková

vedoucí sestra, recepce psychosomatika

Vzdělání:

 • SZŠ - obor dětská sestra
 • Pomaturitní studium na IPVZ v Brně - obor zdravotní sestra v ošetřovatelské péči o dospělé

Praxe:

 • Nemocnici Pod Petřínem- neurologické oddělení
 • Nemocnice Na Františku, Neurologické, neuropsychiatrické a epileptologické centrum 
 • Ambulance v různých oborech

Kateřina Havelková

sestra

Irena Prokešová

sestra, elektrodiagnostika nervového systému EEG, EP

Irena Prokešová

sestra, elektrodiagnostika nervového systému EEG, EP

Odborné zaměření:

Elektrodiagnostika nervového systému EEG, EP.

Vzdělání:

 • Střední zdravotnická škola
 • pomaturitní specializační studium

Praxe:

 • FN Motol na 1. dětské klinice jako dětská sestra
 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského jako všeobecná sestra a EEG laborantka

Radomíra Kalinová

laborantka, EEG

Radomíra Kalinová

laborantka, EEG

Podívejte se

Jak to u nás vypadá