Individuální psychoterapie je podstatná část psychosomatické péče. Na základě psychosomatického vyšetření vedeného lékařem si pacient uvědomí kontext svého stonání a jeho života. Pochopí význam a smysl psychosomatických obtíží a je nasměrován a motivován k systematické psychoterapii, kde si objeví, zpracuje, odžije a integruje své problémy.

O co jde?

Během předem smluveného času (obvykle 50 minut) se vám bude terapeut plně věnovat, pomůže vám porozumět vaší situaci, pomůže na váš problém nahlédnout z jiného úhlu a v jiných souvislostech  a společně můžete hledat východiska z vašich problémů. Rozhovor se výrazně liší od běžné komunikace a využívá technik, které jednotlivé psychoterapeutické školy nabízejí. Samozřejmě, že i osobnost terapeuta je podstatnou součástí individuální psychoterapie, proto se každá psychoterapie zahajuje „zkušebními“ hodinami, kde dojde k ujasnění, zda opakované setkávaní přinese kýžený efekt.

Psychoterapie má i svá pravidla o kterých vás bude terapeut na počátku terapie informovat.

Jak terapie probíhá

Hlavní psychologickou metodou je rozhovor, méně pak experiment, kdy terapeut využívá svého odborného vzdělání i zkušeností, aby si klient mohl uvědomit svůj vlastní vnitřní opakující se proces způsobu, jak se kontaktuje se světem a s ostatními, jak na sebe nazírá, jak naplňuje svoje potřeby a s čím není spokojen. Některé formy psychoterapie využívají neverbálních metod / souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána mezi klientem a terapeutem / např. arteterapie nebo z části katatymně imaginativní psychoterapie / KIP /, které též nabízíme. Psychoterapeut je vlastně takový zkušený a odborně vyškolený průvodce, který vám pomůže ve vašich strastech a životních krizích.

V případě psychosomatických poruch je individuální psychoterapie často velmi důležitým nástrojem vedoucím k úzdravě. U těchto psychosomatických stavů probíhá obvykle psychoterapie i lékařská péče v týmové koordinaci.