Neurologické péče na poliklinice Kartouzská má velmi dlouhou tradici. Od roku 2016 neurologická ambulance přešla pod nového majitele a došlo k rozvoji služeb a spektra péče. V roce 2022 zahájila provoz ambulance dětské neurologie. V oblasti neurologie poskytujeme široké spektrum služeb standartní neurologické ambulance. Mezi specifické služby patří: 

  • Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CsC. poskytuje možnost odborných konzultací v oblasti poruch vědomí, neuropsychiatrie a oblasti EEG i pro jiná pracoviště
  • MUDr. Jana Davidová EMG
  • poradna pro diabetické i jiné polyneuropatie
  • MUDr. Eva Smolová, dětská neurologie a epileptologie

 

Od roku 2016 poskytujeme služby v oblasti psychosomatické medicíny, kterou realizují MUDr. Čech Pavel, MUDr. Helena Vorlíková a MUDr. Michaela Štěpánová.