MUDr. Pavel Čech

psychosomatický lékař, ředitel společnosti

MUDr. Pavel Čech

psychosomatický lékař, ředitel společnosti

 • Neurologie s atestací I a II stupně, lékařská praxe 25 let
 • Specializace EMG , traskraniální sonografii
 • Absolvent dlouhodobého akreditovaného psychoterapeutického výcviku Gestalt a Rodinné terapie
 • Frekventant Katatymně imaginativní psychoterapie (KIP)
 • Kurzy základní psychosomatická péče IPVZ
 • Účasti na skupinách Balint
 • Člen Společnosti psychosomatické medicíny České lékařské společnosti J.E.P.

MUDr. Viktorie Marušková

neurolog

Odborné zaměření:

Po 15 letech neurologické praxe v kombinaci s vlastními zkušenostmi jsem poznala, že tělo a duše tvoří harmonický celek. Proto v praxi často vycházím z celostního přístupu k pacientovi.

Vzdělání a praxe:

 • neurologická praxe od 2004, atestace z neurologie v r. 2009
 • kurzy základní psychosomatické péče IPVZ
 • kurz časové osy
 • frekventantka psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii IVGT Praha od 2017
 • členka psychosomatické a neurologické společnosti

Mgr. Jana Kotalová

vedoucí psycholog

Mgr. Jana Kotalová

vedoucí psycholog

klinický psycholog, psychoterapeut

Odborné zaměření:

Psychoterapie psychosomatických, neurotických a stresových poruch dospělých, psychodiagnostika dospělých. Vycházím z integrativního přístupu dle osobnosti a obtíží pacienta, specializuji se na krátkodobou až střednědobou psychoterapii (v řádu měsíců).

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta MU Brno – jednooborová psychologie
 • Atestace z klinické psychologie
 • Funkční specializace v systematické psychoterapii
 • Pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v integrativní skupinové psychoterapii Skálův institut
 • Pražská psychoterapeutická fakulta

Praxe:

 • PL Kosmonosy – odd. léčby závislostí
 • Klinika ESET – ambulantní léčba závislostí, psychoterapie neuróz
 • Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov – oddělení psychóz

MUDr. Jan Volek

psychiatrie a psychoterapie

MUDr. Jan Volek

psychiatrie a psychoterapie

Odborné zaměření:


Psychiatrie a terapie dospělých. 
Zaměřuji se na stresové, neurotické a psychosomatické poruchy. 
Můj přístup je zakotven v Gestalt modalitě.
Formu terapie přizpůsobuji potřebám klienta. 
V rámci mého přístupu upřednostňuji celostní pojetí. 
V terapii využívám fenomenologický přístup a dialog. 
Klienty podporuji, aby se do terapie aktivně zapojili.
Pomáhám klientům jejich životní situaci porozumět,
uvědomit si proces, kterým prochází a jímž je mohu provázet.

Vzdělání, praxe a zaměření:

Medicínské

 • Všeobecné lékařství 2.lékařská fakulta UK Praha
 • Počáteční praxe zaměřena na vnitřní lékařství
 • Dlouhodobě se zájímam o holistické pojetí

Pschiatrické

 • Atestace z psychiatrie
 • Praxe z lůžkové i příjmové ambulantní části PN Bohnice
 • Zkušenosti v oblasti péče o pacienty na terapeutickém oddělení
 • Péče o klienty ve stacionáři a v poskytování krizové intervence na CKI

Terapeutické

 • Absolvent sebezkušenostní i metodologické části psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalitě
 • Praxe z Centra krizové intervence a psychoterapeuticky zaměřených oddělení PNB
 • Praxe soukromého poradenství v oblasti duševního rozvoje a individuální terapie

MUDr. Helena Vorlíková

 Neurolog

V rámci neurologické praxe se věnuji především pacientům s chronickou bolestí, zejména hlavy a pohybového aparátu.  Kromě toho nabízím i psychosomatický přístup a rodinnou terapii.

 

Vzdělání

Absolventka 2. lékařské fakulty UK v Praze

Atestace v oboru neurologie 2014

Atestace v oboru algeziologie 2020

Odborná způsobilost v myoskeletální medicíně

Absolventka kurzů evokovaných potenciálů, elektroencefalografie, akupunktury

Absolventka čtyřletého výcviku Rodinná terapie psychosomatických poruch 2017

Kurz Focusing I

 

Pracovní zkušenost

Neurologické oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích 2007–2011

Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze 2011–2018

Ambulance chronické bolesti Neurochirurgické kliniky ÚVN v Praze od 2018

Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.

neurolog

MUDr. Jana Davidová

Neurolog a EMG specialista

MUDr. Jana Davidová

Neurolog a EMG specialista

 • 1.lékařská fakulta University Karlovy v Praze
 • 1990 atestace v neurologii
 • 1991 kurs v elektromyografii
 • 1995 licence ČLK pro výkon samostatné praxe v neurologii
 • 2008 získání funkční odbornosti v elektromyografii
 • 2009 uznání specializované způsobilosti v neurologii
 • 27 let praxe na neurologických odděleních v nemocnicích a v ambulantních zařízeních.

MUDr. Ivan Tolde

neurolog

MUDr. Petra Grumlíková

Psychiatrie a psychoterapie dospělých.

MUDr. Petra Grumlíková

Psychiatrie a psychoterapie dospělých.

Ve své  praxi se zaměřuji na úzkostné, depresivní a psychosomatické obtíže. Dále mohu pomoci při zvládání náročných životních situací, s obtížemi spojenými s nadměrným stresem a s osobnostními a vztahovými problémy. V psychoterapii vycházím z principů Gestalt terapie.

K pacientům přistupuji s respektem k jejich potřebám a individualitě. Svoji práci mám ráda a baví mě se v ní dále vzdělávat.

 

Vzdělání:

2. lékařská fakulta UK Praha – všeobecné lékařství

Atestace z psychiatrie

Pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii

 

Praxe:

2010 - 2020   Psychiatrická nemocnice Bohnice

2016 – 2020  vedoucí lékařka Centra krizové intervence PN Bohnice

2017 – 2018  terapeutka ambulantní psychoterapeutické skupiny

 

PhDr. Mariana Štefančíková,Ph.D. et Ph.D

klinický psycholog, arteterapeut

PhDr. Mariana Štefančíková,Ph.D. et Ph.D

klinický psycholog, arteterapeut

Mgr. & Mgr. Jaromír Škoda

Psychoterapie a psychodiagnostika

Mgr. & Mgr. Jaromír Škoda

Psychoterapie a psychodiagnostika

Vzdělání

 

  • Filozofická fakulta UP – jednooborová psychologie

 

  • Filozofická fakulta UP – jednooborová filozofie (dvouoborová filozofie a historie)

 

  • Lékařka fakulta UP – Ústav veřejného zdravotnictví, sociální lékařství (doktorandské studium)

 

 • Lékařská fakulta UK – Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny (lektor psychosomatiky, lékařské psychologie a bioetiky)

Praxe

 

 • PN Horní Beřkovice – lůžková a příjmová část.

 

 • DPS Ondřejov – oddělení psychóz, stacionární léčba psychóz

 

Terapeutické

 

  • Kandidát České psychoanalytické společnosti

 

  • Krizová intervence

 

 • Hypnoterapie I.

 

Mgr. Hana Tichá

psychoterapie a psychodiagnostika

Mgr. Hana Tichá

psychoterapie a psychodiagnostika

Odborné zaměření:

Psychoterapie a psychodiagnostika dospělých a dospívajících. Při své práci vycházím z přístupu Gestalt psychoterapie což je prožitkový a psychosomatický směr v psychoterapii. Specializuji se na krátkodobou až střednědobou psychoterapii.

 

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě – jednooborová psychologie
 • Specializace z klinické psychologie na Slovensku
 • Frekventant psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii IVGT Praha

Praxe:

 • Psychologická ambulance Salvus s.r.o., Bratislava
 • PL Kosmonosy – oddělení léčby závislostí
 • Medinplant s.r.o., Praha

Mgr. Martina Roďanová

psychoterapie dospělých či dospívajících

Mgr. Martina Roďanová

psychoterapie dospělých či dospívajících

Odborné zaměření:

Věnuji se zejména psychoterapii dospělých či dospívajících klientů, které přivádí psychosomatické a neurotické obtíže či dlouhodobá stresová zátěž. Specializuji se na střednědobou psychoterapii v řádu měsíců. Ve své práci vycházím z principu Gestalt terapie, která se snaží podporovat větší uvědomění sebe sama a propojovat racionální, emoční i tělesné aspekty jedince.

Vzdělání:

 • Masarykova univerzita v Brně – jednooborová psychologie
 • Pětiletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (IVGT)
 • Specializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie

Praxe:

 • Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk – kognitivní rehabilitace, podpůrná terapie
 • PN Kosmonosy – individuální i skupinová psychoterapie na psychoterapeutickém oddělení, diagnostika osobnosti a kognitivních funkcí

MgA. & Mgr. Martina Veverková

Psycholožka, psychoterapeutka

MgA. & Mgr. Martina Veverková

Psycholožka, psychoterapeutka

Psycholožka, psychoterapeutka

Na klinice vedu denní stacionář, večerní skupinovou terapii a individuální terapie. Ve své práci vycházím z výcviku v Existencionální analýze -Daseinsanalýze. Jsem psycholožka v předatestační přípravě.

Mgr. Veronika Kubaštová

psychoterapie a psychodiagnostika

Mgr. Veronika Kubaštová

psychoterapie a psychodiagnostika

Odborné zaměření:

Psychoterapie a psychodiagnostika dětí a dospívajících. Při své práci vycházím z přístupu zaměřeného na řešení (Solution Focus Therapy), patřícího do velké rodiny tzv. systemických - postmoderních přístupů. Rovněž se opírám o poznatky z existenciální analýzy a logoterapie. Specializuji se na krátkodobou až střednědlouhou terapii.

Vzdělání:

 • Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – jednooborová psychologie
 • Zařazení v předatestační přípravě oboru klinická psychologie
 • Frekventantka psychoterapeutického výcviku Solution Focus – komplexní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení

Praxe:

 • Ambulance klinické psychologie, Praha

Mgr. Barbara Skeldal

psycholožka

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • jednooborová psychologie
 • Akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Transformační systemické terapii

Praxe:

 • Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, klinika adiktologie
 • Ordinace klinické psychologie, Most

Mgr. Marek Škuci

psycholog, psychoterapeut

Mgr. Marek Škuci

psycholog, psychoterapeut

Odborné zaměření:

Zaměřuji se na neurotické, stresové a psychosomatické poruchy dospělých. Dále mohu pomoci se zvládáním těžkých životních situací, vztahovými, partnerskými a rodinnými problémy, stavy úzkosti a deprese, pocity vyhoření nebo se sníženým sebehodnocením a sebedůvěrou.

Při své práci vycházím z Gestalt přístupu.

Vzdělání:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – jednooborová psychologie

Institut Dialog – absolvent pětiletého akreditovaného psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii

Česká společnost pro analytickou psychologii – frekventant hlubinně orientovaného psychoterapeutického výcviku v jungovské analytické psychologii

Praxe:

Středisko psychoterapeutických služeb Břehová

Soukromá praxe

Mgr. Adéla Hrubcová

Psycholožka, psychoterapeutka

 

Mgr. Adéla Hrubcová

Psycholožka, psychoterapeutka

 

Odborné zaměření:

            Psychoterapie psychosomatických, neurotických a stresových poruch dospělých. Při své práci vycházím z principu psychodynamické psychoterapie.

 

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - jednooborová psychologie

 

 • Pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii (IAPSA)

 

 • Systemický jednoletý výcvik v arteterapii

 

 

 

Praxe:

 • Drop-in - léčba závislostí

 

 • Klinika ESET - stacionární léčba psychóz, skupinová psychoterapie hraničních poruch osobnosti

Mgr. Martina Lufferová

Psycholožka

Pracuji jako psycholog a psychoterapeut pro děti, dospívající a dospělé.

Věnuji se terapii úzkostných stavů, psychosomatických obtíží, úzkostně – depresivních stavů, psychických obtíží vyplývajících z nadměrného stresu či přetížení a terapii vývojových a postraumatických stavů.

V psychoterapii vycházím z principů Gestalt terapie.

 

Vzdělání:

2009 – 2014: Univerzita Karlova v Praze – psychologie (jednooborová)

2014 – 2019: Psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (IVGT)

Kurzy: „Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby“ (2018);

„Děti a ztráta“ (2019 – 2020); „Základy krizové intervence“ (2020).

 

Praxe:

2021 – dodnes: psycholog ve zdravotnictví v Ordinaci klinické psychologie

2018 – dodnes: supervizor pro dobrovolníky v Dobrovolnickém centru FN Královské Vinohrady

2017 – 2021: psycholog ve zdravotnictví ve FN Královské Vinohrady

2015 – dodnes: školní psycholog na Gymnáziu Omská

2013 – 2015: asistent pedagoga v MŠ U Roháčových kasáren

2013 – 2014: sociální pracovník a koordinátor v o.s. Remedium Praha

2012 – 2014: osobní asistent pro seniory v o.p.s. Maltézská pomoc

2007 – dodnes: instruktor aerobiku, Pilates, jógy a jógové terapie

Dobrovolnictví: Dobrovolnické centrum Lékořice – oddělení neurologie a onkologie FNKV (2011 – 2017); Jahoda o. s., programy pro ohroženou mládež – nízkoprahový klub a azylový dům pro oběti domácího násilí (2006 – 2011); Lata o. s., programy pro ohroženou mládež (2008, 2009); Osa o. s., centrum pro podporu samostatnosti (2006, 2007) 

PhDr. Jiří Houdek

klinický psycholog, psychoterapeut

PhDr. Jiří Houdek

klinický psycholog, psychoterapeut

Jana Hovorková

vedoucí sestra, objednání psychosomatika

Jana Hovorková

vedoucí sestra, objednání psychosomatika

Vzdělání:

 • SZŠ - obor dětská sestra
 • Pomaturitní studium na IPVZ v Brně - obor zdravotní sestra v ošetřovatelské péči o dospělé

Praxe:

 • Nemocnici Pod Petřínem- neurologické oddělení
 • Nemocnice Na Františku, Neurologické, neuropsychiatrické a epileptologické centrum 
 • Ambulance v různých oborech

Kateřina Havelková

sestra

Irena Prokešová

sestra, elektrodiagnostika nervového systému EEG, EP

Irena Prokešová

sestra, elektrodiagnostika nervového systému EEG, EP

Odborné zaměření:

Elektrodiagnostika nervového systému EEG, EP.

Vzdělání:

 • Střední zdravotnickou školu
 • pomaturitní specializační studium

Praxe:

 • FN Motol na 1. dětské klinice jako dětská sestra
 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského jako všeobecná sestra a EEG laborantka

Radomíra Kalinová

sestra, eeg

Struktura pracoviště

 • MUDr. Pavel Čech, vedoucí lékař, neurolog, psychosomatika, psychoterapie, ředitel společnosti

Neurologie:

 • MUDr. Viktorie Marušková, neurolog, psychosomatika
 • Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., neurolog
 • MUDr. Ivan Tolde, neurolog
 • MUDr. Jana Davidová, neurolog a EMG specialista
 • MUDr. Hana Megerová, PhD., cévní neurologie a sonografie

Psychosomatika:

 • MUDr. Pavel Čech
 • MUDr. Viktorie Marušková

Psychiatrie:

 • MUDr. Jan Volek, psychiatr, psychoterapeut
 • MUDr. Petra Grumlíková, psychiatrie a psychoterapie dospělých

Klinická psychologie:

 • Mgr. Jana Kotalová, vedoucí klinický psycholog, psychoterapeut
 • PhDr. Mariana Štefančíková,Ph.D. et Ph.D, klinický psycholog, arteterapeut
 • Mgr. Hana Tichá, klinický psycholog , psychoterapeut
 • Mgr. Pavla Hodková, klinický psycholog, psychoterapeut
 • Mgr. Martina Rodaňová, psycholog, psychoterapeut
 • Mgr. Veronika Kubaštová, psycholog, psychoterapeut
 • Mgr. Barbara Skeldal, psycholog, psychoterapeut
 • Mgr. Anna Gundersen Medvedeva, psycholog, psychoterapeut, t.č. rodičovská dovolená
 • Mgr. Marek Skuci, psycholog, psychoterapeut
 • PhDr. Jiří Houdek, klinický psycholog, psychoterapeut

Sestry:

 • Jana Hovorková , vedoucí sestra, objednání psychosomatika
 • Kateřina Havelková, sestra
 • Bc. Markéta Dobiášová, sestra, eeg
 • Irena Prokešová, sestra, eeg
 • Hana Kučerová, sestra, eeg
 • Radomíra Kalinová, sestra, eeg

Administrativa:

 • Monika Ulrychová, asistentka ředitele
 • Marta Poskočilová, účetní a asistentka