Poskytujeme psychiatrickou péči v ambulantním rozsahu. 

Hlavní skupiny onemocnění tvoří stresové poruchy, úzkostné poruchy a poruchy nálad.

Tyto poruchy představují onemocnění, která jsou nejčastěji spjatá se somatickými onemocněními s podílem psychosomatické etiologie.

V rámci týmové spolupráce jsme schopni v případně zájmu klienta nabídnout komplexní přístup, který se zaměřuje na pojetí onemocnění z psychiatrického, psychoterapeutického, neurologického a psychosomatického hlediska.