Co je to

psychosomatika?

Psychosomatika je do jisté míry módní slovo a často se za ním schovávají naprosto odlišná pojetí, oscilující od esoteriky až po pouhý zájem o život klienta.

Jaké pojetí tedy můžete čekat ode mne? Jsem v první řadě lékař a dbám na to, aby byl každý klient nejprve řádně vyšetřen a nebylo nic podceněno.

Pokud není prostor pro klasickou medicínu, tak realizuji psychosomatickou péči v moderním lékařském pojetí.

Koncept se opírá o základy německé školy psychosomatické medicíny.

Obsahuje jak lékařské psychosomatické vyšetření, tak psychologem vedená psychoterapeutická sezení, stejně tak i kontinuální spolupráci se somatickým lékařem.

 


Jste vítáni v našem centru.
MUDr. Pavel Čech

Služby

Pomáháme k lepšímu životu

Protože věříme v týmovou spolupráci a péči, soustřeďujeme pod jednu střechu tým odborníků, který je kompetentní a erudovaný.

Klientům tak pomáháme ovlivnit své zdraví a život. Osobnostní růst je pak často zřetelným dalším projevem tohoto snažení.

Neurologie

Poskytujeme možnost odborných konzultací v oblasti poruch vědomí, neuropsychiatrie a oblasti EEG, v oblasti cévní neurologie a sonografie a poradnu pro diabetické i jiné polyneuropatie.

 

Psychosomatika

Psychomatika je ve skutečnosti návrat ke kořenům evropské medicíny. Psychomatika se nezříká se možností vědecké léčby, pouze ji doplňuje o nové formy komunikace a jiný komplexní rozměr v pohledu na nemoc. Původní náplní medicíny, která vždy působila i na emoční složku lidského individua, postihovala i jeho touhu po krásnu, lásce, blízkosti a smyslu života, se postupně pod taktovkou vědy začala vytrácet.

Psychoterapie

Individuální psychoterapie je podstatná část psychosomatické péče. Na základě psychosomatického vyšetření vedeného lékařem si pacient uvědomí kontext svého stonání a jeho života.

Seznamte se

Náš team profesionálů

MUDr. Pavel Čech

psychosomatický lékař, ředitel společnosti

MUDr. Pavel Čech

psychosomatický lékař, ředitel společnosti

 • Neurologie s atestací I a II stupně, lékařská praxe 25 let
 • Specializace EMG , traskraniální sonografii
 • Absolvent dlouhodobého akreditovaného psychoterapeutického výcviku Gestalt a Rodinné terapie
 • Frekventant Katatymně imaginativní psychoterapie (KIP)
 • Kurzy základní psychosomatická péče IPVZ
 • Účasti na skupinách Balint
 • Člen Společnosti psychosomatické medicíny České lékařské společnosti J.E.P.

MUDr. Viktorie Marušková

neurolog

Odborné zaměření:

Po 15 letech neurologické praxe v kombinaci s vlastními zkušenostmi jsem poznala, že tělo a duše tvoří harmonický celek. Proto v praxi často vycházím z celostního přístupu k pacientovi.

Vzdělání a praxe:

 • neurologická praxe od 2004, atestace z neurologie v r. 2009
 • kurzy základní psychosomatické péče IPVZ
 • kurz časové osy
 • frekventantka psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii IVGT Praha od 2017
 • členka psychosomatické a neurologické společnosti

Mgr. Jana Kotalová

vedoucí psycholog

Mgr. Jana Kotalová

vedoucí psycholog

klinický psycholog, psychoterapeut

Odborné zaměření:

Psychoterapie psychosomatických, neurotických a stresových poruch dospělých, psychodiagnostika dospělých. Vycházím z integrativního přístupu dle osobnosti a obtíží pacienta, specializuji se na krátkodobou až střednědobou psychoterapii (v řádu měsíců).

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta MU Brno – jednooborová psychologie
 • Atestace z klinické psychologie
 • Funkční specializace v systematické psychoterapii
 • Pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v integrativní skupinové psychoterapii Skálův institut
 • Pražská psychoterapeutická fakulta

Praxe:

 • PL Kosmonosy – odd. léčby závislostí
 • Klinika ESET – ambulantní léčba závislostí, psychoterapie neuróz
 • Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov – oddělení psychóz

MUDr. Jan Volek

psychiatrie a psychoterapie

MUDr. Jan Volek

psychiatrie a psychoterapie

Odborné zaměření:


Psychiatrie a terapie dospělých. 
Zaměřuji se na stresové, neurotické a psychosomatické poruchy. 
Můj přístup je zakotven v Gestalt modalitě.
Formu terapie přizpůsobuji potřebám klienta. 
V rámci mého přístupu upřednostňuji celostní pojetí. 
V terapii využívám fenomenologický přístup a dialog. 
Klienty podporuji, aby se do terapie aktivně zapojili.
Pomáhám klientům jejich životní situaci porozumět,
uvědomit si proces, kterým prochází a jímž je mohu provázet.

Vzdělání, praxe a zaměření:

Medicínské

 • Všeobecné lékařství 2.lékařská fakulta UK Praha
 • Počáteční praxe zaměřena na vnitřní lékařství
 • Dlouhodobě se zájímam o holistické pojetí

Pschiatrické

 • Atestace z psychiatrie
 • Praxe z lůžkové i příjmové ambulantní části PN Bohnice
 • Zkušenosti v oblasti péče o pacienty na terapeutickém oddělení
 • Péče o klienty ve stacionáři a v poskytování krizové intervence na CKI

Terapeutické

 • Absolvent sebezkušenostní i metodologické části psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalitě
 • Praxe z Centra krizové intervence a psychoterapeuticky zaměřených oddělení PNB
 • Praxe soukromého poradenství v oblasti duševního rozvoje a individuální terapie

Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.

neurolog

MUDr. Ivan Tolde

neurolog

MUDr. Jana Davidová

Neurolog a EMG specialista

MUDr. Jana Davidová

Neurolog a EMG specialista

 • 1.lékařská fakulta University Karlovy v Praze
 • 1990 atestace v neurologii
 • 1991 kurs v elektromyografii
 • 1995 licence ČLK pro výkon samostatné praxe v neurologii
 • 2008 získání funkční odbornosti v elektromyografii
 • 2009 uznání specializované způsobilosti v neurologii
 • 27 let praxe na neurologických odděleních v nemocnicích a v ambulantních zařízeních.

MUDr. Hana Magerová, PhD.

cévní neurologie a sonografie

MUDr. Hana Magerová, PhD.

cévní neurologie a sonografie

PhDr. Mariana Štefančíková,Ph.D. et Ph.D

klinický psycholog, arteterapeut

PhDr. Mariana Štefančíková,Ph.D. et Ph.D

klinický psycholog, arteterapeut

Mgr. Hana Tichá

psychoterapie a psychodiagnostika

Mgr. Hana Tichá

psychoterapie a psychodiagnostika

Odborné zaměření:

Psychoterapie a psychodiagnostika dospělých a dospívajících. Při své práci vycházím z přístupu Gestalt psychoterapie což je prožitkový a psychosomatický směr v psychoterapii. Specializuji se na krátkodobou až střednědobou psychoterapii.

 

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě – jednooborová psychologie
 • Specializace z klinické psychologie na Slovensku
 • Frekventant psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii IVGT Praha

Praxe:

 • Psychologická ambulance Salvus s.r.o., Bratislava
 • PL Kosmonosy – oddělení léčby závislostí
 • Medinplant s.r.o., Praha

Mgr. Pavla Hodková

klinický psycholog, psychoterapeut

Mgr. Pavla Hodková

klinický psycholog, psychoterapeut

Mrg. Martina Roďanová

psychoterapie dospělých či dospívajících

Mrg. Martina Roďanová

psychoterapie dospělých či dospívajících

Odborné zaměření:

Věnuji se zejména psychoterapii dospělých či dospívajících klientů, které přivádí psychosomatické a neurotické obtíže či dlouhodobá stresová zátěž. Specializuji se na střednědobou psychoterapii v řádu měsíců. Ve své práci vycházím z principu Gestalt terapie, která se snaží podporovat větší uvědomění sebe sama a propojovat racionální, emoční i tělesné aspekty jedince.

Vzdělání:

 • Masarykova univerzita v Brně – jednooborová psychologie
 • Pětiletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (IVGT)
 • Specializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie

Praxe:

 • Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk – kognitivní rehabilitace, podpůrná terapie
 • PN Kosmonosy – individuální i skupinová psychoterapie na psychoterapeutickém oddělení, diagnostika osobnosti a kognitivních funkcí

Mgr. Veronika Kubaštová

psychoterapie a psychodiagnostika

Mgr. Veronika Kubaštová

psychoterapie a psychodiagnostika

Odborné zaměření:

Psychoterapie a psychodiagnostika dětí a dospívajících. Při své práci vycházím z přístupu zaměřeného na řešení (Solution Focus Therapy), patřícího do velké rodiny tzv. systemických - postmoderních přístupů. Rovněž se opírám o poznatky z existenciální analýzy a logoterapie. Specializuji se na krátkodobou až střednědlouhou terapii.

Vzdělání:

 • Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – jednooborová psychologie
 • Zařazení v předatestační přípravě oboru klinická psychologie
 • Frekventantka psychoterapeutického výcviku Solution Focus – komplexní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení

Praxe:

 • Ambulance klinické psychologie, Praha

Mgr. Barbara Skeldal

psycholožka

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • jednooborová psychologie
 • Akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Transformační systemické terapii

Praxe:

 • Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, klinika adiktologie
 • Ordinace klinické psychologie, Most

Mgr. Anna Gundersen Medvedeva

psycholog, psychoterapeut, t.č. rodičovská dovolená

Mgr. Anna Gundersen Medvedeva

psycholog, psychoterapeut, t.č. rodičovská dovolená

Mgr. Marek Skuci

psycholog, psychoterapeut

Mgr. Marek Skuci

psycholog, psychoterapeut

PhDr. Jiří Houdek

klinický psycholog, psychoterapeut

PhDr. Jiří Houdek

klinický psycholog, psychoterapeut

Jana Hovorková

vedoucí sestra, objednání psychosomatika

Jana Hovorková

vedoucí sestra, objednání psychosomatika

Vzdělání:

 • SZŠ - obor dětská sestra
 • Pomaturitní studium na IPVZ v Brně - obor zdravotní sestra v ošetřovatelské péči o dospělé

Praxe:

 • Nemocnici Pod Petřínem- neurologické oddělení
 • Nemocnice Na Františku, Neurologické, neuropsychiatrické a epileptologické centrum 
 • Ambulance v různých oborech

Kateřina Havelková

sestra

Bc. Markéta Dobiášová

sestra, EEG a evokované potenciály

Bc. Markéta Dobiášová

sestra, EEG a evokované potenciály

Odborné zaměření:

Již několik let pracuji na neurologickém oddělení dospělých. Po absolvování kurzu EEG a evokovaných potenciálů jsem se začala více věnovat EEG, a proto také pracuji jako sestra specialistka v ambulanci, kde provádím toto vyšetření. Dále se zajímám o paliativní péči, především tu nemocniční, jsem absolventkou intenzivního kurzu paliativní péče – ELNEC.

Vzdělání:

 • Vysoká škola zdravotnická o.p.s. obor všeobecná sestra

Irena Prokešová

sestra, elektrodiagnostika nervového systému EEG, EP

Irena Prokešová

sestra, elektrodiagnostika nervového systému EEG, EP

Odborné zaměření:

Elektrodiagnostika nervového systému EEG, EP.

Vzdělání:

 • Střední zdravotnickou školu
 • pomaturitní specializační studium

Praxe:

 • FN Motol na 1. dětské klinice jako dětská sestra
 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského jako všeobecná sestra a EEG laborantka

Hana Kučerová

sestra, eeg

Hana Kučerová

sestra, eeg

Radomíra Kalinová

sestra, eeg

Podívejte se

Jak to u nás vypadá