Základní model psychosomatického pojetí v medicíne je bio-psycho-sociální. Nejmenší sociální jednotkou je rodina a pomocí rodinné terapie může ovlivnit celou řadu potíží jak psychického, tak i psychosomatického rázu. Naši rodinní terapeuti jsou připravení Vám pomoci v řešení těchto problémů.

Rodiná terapie je velmi účinný nástroj na řešení psychosomatických stavů u dětí a adolescentů.

Počet členů, kteří docházejí na psychoterapii, která se vede společně, se u každé rodiny volí specificky a terapeut vás bude informovat, jakou formou bude probíhat ve vašem konkrétním případě. Rodinná psychoterapie využívá model bio-psycho-sociální. Četnost návštěv je menší než u individuální nebo párové psychoterapie.