Jak probíhá přijetí do psychoterapie?

Pokud si vyberete svého terapeuta a on disponuje volnou kapacitou, tak realizujete vstupní pohovor. Pak nasleduje 4-5 sezení, kde se teprve projeví zda je vaše terapie možná a smysluplná.